07 april 2008

Läsandets vara eller icke vara

Enligt en intressant artikel i DN har de som aldrig läser en bok ökat med 30 % sedan 1983 och på en fråga till barn om de tycker att det är roligt att läsa är det bara knappt häften som svarar "ja". Vidare läser en tredjedel av landets 15-åringar aldrig för nöjes skull. Idel nedslående statistik alltså. Samtidigt har bokförsäljningen ökat de senaste åren och författarna fått stjärnstatus. Kanske är det så att vi håller på att delas in i en läsande respektive en icke-läsande klass. Men om så är fallet, spelar det någon roll? Är det viktigt att läsa? Som en av de läsande och dessutom en som jobbar med böcker svarar jag naturligtvis "ja" på dessa frågor. Det spelar roll och det är viktigt att läsa.

Magnus Persson har skrivit boken "Varför ska man läsa litteratur?" och det är framför allt ett av hans argument som jag fastnar för. Han anser att litteraturen kan lära oss att det inte finns något entydigt objektivt sätt att återge verkligheten på och om vi lär oss förstå hur man med sina ordval också ger sin bild av en till synes objektiv verklighet så kan vi bli mer kritiska till det flöde vi hela tiden är mottagare till. Detta om något är viktigt i en tid när allt fler hämtar allt mer information från nätet. En undersökning bland gymnasieelever (eller om det var högstadieelver) för en tid sedan visade att skrämmande många utan nämnvärt ifrågasättande tog in diverse oseriös information om förintelsen som de hittat på olika hemsidor och tog den för sann.

Inga kommentarer :