19 januari 2011

Konferens

Sitta sitta
Lyssna lyssna
Prata prata
K o n f e r e r a

ÄTA

Sitta sitta
Lyssna lyssna
Prata prata
K o n f e r e r a

FIKA

Sitta sitta
o.s.v. Ja ni fattar ...
Inte konstigt att man känner sig slut.

Inga kommentarer :