13 februari 2011

30 days of books - dag 7 & 8

Dag 7 och 8 i den här bokutmaningen gäller mest underskattade respektive mest överskattade bok. Särskilt sjuan är svår tycker jag. Det finns säkert en massa underskattade böcker som jag inte ens känner till för att de är just underskattade och inte har nått den breda allmänhetens kännedom. Då har jag mycket lättare att lista överskattade böcker. Jag minns när Umberto Ecos Foucaults pendel kom och hyllades. Naturligtvis ville jag läsa detta mästerverk, men blev grymt besviken. Jag kunde inte ens förmå mig att ta mig igenom hela romanen. Jag fann den onödigt ordrik och omständlig. En spänningsroman ska väl ändå ha något lite fart framåt och inte hela tiden ta av åt alla andra håll?

Monika Fagerholm är en annan författare som är väldigt uppskattad och rosad, men vars böcker jag har svårt att ta till mig. Det finns säkert många kloka insikter i hennes böcker, men även hennes stil är för omständlig för min smak. Och det är ju naturligtvis så att vad man räknar som underskattat eller överskattat i mångt och mycket sist och slutligen handlar mycket om våra personliga preferenser.

Inga kommentarer :