08 mars 2011

Bokfloden

Böcker i långa rader var det idag när Svenska Barnboksinstitutet bjöd in till den årliga bokprovningen där man presenterade alla 2010 års barn- och ungdomsböcker. Inte mindre än 1663 titlar kom det ut under förra året. Men då är det ändå en minskning jämfört med 2009 och 2009 var det en minskning jämfört med 2008.

Men det var inte bara böcker i långa rader. Det var också kvinnor i alla [nästan] föreläsningssalens rader. Jag räknade till 5-6 män i församlingen av totalt cirka 100 personer. Det är ganska anmärkningsvärt. Och det hade inte att göra med att det är 8 mars idag.

När det gäller att identifiera trender i barnböckerna så kan man i bilderböckerna se en att det finns en dragning mot femtiotalet när det gäller färg och form. Intressant också att notera att det under året kommit ut flera bilderböcker som de facto är från 50- och 60-talet men som först nu översatts och givits ut på svenska. När det gäller kapitelböcker är det fortfarande serier och åter serier som gäller. Och bland ungdomsböckerna hittar vi många dystopier, inte sällan med miljöhot eller pandomier som orsak. För den som är intresserad av att fördjupa sig i den gedigna dokumentationen över året som gått så finns den tillgänglig på Barnboksinstitutets hemsia www.sbi.kb.se/bokprovning

Inga kommentarer :