08 september 2011

Läs dig empatisk

En amerikansk studie visar att man blir mer empatisk av att läsa skönlitteratur än av att läsa faktaböcker. Detta har man kommit fram till efter att ha låtit ungdomar läsa Harry Potter och Twilight. Efter avslutad läsning visade det sig att "Potter-gruppen på ett inkännande sätt identifierade sig med trollkarlar och Twilight-gruppen med vampyrer." Är jag förvånad`Nej, inte alls. Det enda jag finner lite förvånande - eller snarare lustigt - är att man valde just Potter och Twilight, i stället för böcker med ett mer vardagsnära innehåll om "vanliga" ungdomar. Men, men, kanske valde man böcker man var säker på att man skulle få försökspersonerna att läsa.

1 kommentar :

Anonym sa...

Men borde inte ett socialt umgänge skapa större förutsättningar för empati än att läsa om påhittade figurer i fantasivärldar? Att skönlitteratur ger större empatisk förmåga än faktaböcker må vara bra, men om barnen skall lära sig annat än litterära erfarenheter kan man inte byta ut biologi- och fysikböckerna mot romaner.
Dessutom är inte empati en utpräglat "god" egenskap. Jag har fått uppfattningen att fler och fler börjat missuppfatta betydelsen av empati, och tro att det är liktydigt med omtänksamhet och välvilja. Empati är förmågan att sätta sig in i andras situation och förstå hur de tänker och känner, vilket gör att egenskapen är en förutsättning för att vara sadist eller terrorist. Man kan inte tortera en människa utan att ha ett visst mått av empati, för då skulle man inte inse vad som skapar lidande hos offret.

Donk