04 november 2011

Tvära kast

Steg upp i morse ... eller i natt - beroende på hur man ser på saken och vilken tidszon man använder. Efter tio timmar ombord på ett flygplan damp jag ner i Helsingfors för vidare befordran till Stockholm.
Det bli lätt lite tvära kast när man färdas i jetfart över kontinenterna. Jag försöker intala mig själv att klockan bara är tidig eftermiddag men mina ögon och mitt huvud och kropp protesterar häftigt. Eller ja, så häftigt något kan bli när jetlagen sätter in.

Finland är för övrigt ett lustigt land. När vi skulle igenom securityn släppte de igenom vår konjak utan några större problem. Kontrollerade bara att den var vederbörligt plomberad. Däremot var de skeptiska till vår parfym, men släppte igenom den efter att ha kört den igenom röntgen två gånger.

Inga kommentarer :