16 mars 2012

Snyggaste biblioteket?
Kanske inte snyggaste. Det är ju en smaksak. Men i alla fall ett av de mest originella. Det finns i Kansas City och bokfasaden är ditsatt för att dölja och piffa upp den befintliga nedslitna fasaden.