13 november 2012

Call girl

Det skrivs mycket om Call girl nu och tyvärr handlar det mesta som skrivs inte så mycket om filmen som om ifall filmens statsminister är alltför lik ikonen Palme eller inte. Jag har själv inte hunnit se filmen ännu. Och jag beklagar att jag inte hann se den innan allt detta tjat om Palme började, för nu är jag rädd att alla skriverier skymmer min blick. Diverse journalister beklagar att förtalet av Palme [för de verkar tämligen överens om att det är frågan om förtal] tar fokus från viktiga frågor om maktmissbruk, men samtidigt är det just dessa skribenter som ivrigt i artikel efter artikel framhärdar i just detta, att filmen pekar ut Palme.

Inga kommentarer :