09 oktober 2013

Främlingen gästade Bokhäxorna

Igår diskuterade vi Camus Främlingen i vår bokcirkel. Det blev [som alltid] en livlig diskussion. Den här gången var vi överens om att det var en mycket bra och intressant bok. Däremot var vi inte lika säkra på hur vi skulle tolka den, vad Camus egentligen ville säga med boken. Förordet gav visserligen en fingervisning och så finns det gott om analyser på nätet. Men för oss, som befinner oss en bra bit in på 2000-talet och både tidsmässigt och geografiskt långt ifrån problematiken med Frankrikes kolonisation av Algeriet, var det svårt att se symboliken i den kopplingen. Vi uppfattar snarare huvudpersonen Mersault som en person med drag av autism eller Asperger.

Inga kommentarer :