02 april 2008

Boksamtal på Goethe-institutet

Är det så att vem som helst av oss - givet vissa samhälleliga förutsättningar - skulle kunna bli massmördare? Nej, vill jag naturligtvis skrika ut. Men efter gårdagens mycket intressanta men väldigt oroande boksamtal på Goethe-institutet känner jag mig inte lika trygg längre. Arne Ruth samtalde med Harald Welzer om dennes bok "Gärningsmän. Hur helt vanliga människor blir massmördare". Welzer har använt sig av den socialpsykologiska forskningen kring gruppbeteende och grupprocesser när han studerat några av de poliskårer som deltog i det systematiska dödandet av judar under förintelsen. Hans tes är att att när den nazistiska moralen blev norm i samhället och den etiska måttstocken sakta men säkert förändrats då anpassade människor sig tämligen enkelt till det nya tänkesättet. Han avvisar att rädsla, tvång eller att "bara lyda order" skulle har varit avgörande. Ingen blev tvingad och inget hemskt hände med det fåtal som vägrade, de fick helt andra arbetsuppgifter i stället.

Det var skrämmande och intressant att lyssna till Harald Welzer och naturligtvis köpte jag hans bok Gärningsmän och lär säkert återkomma med en mer utförligt rapport när jag läst den.

DN, SvD

Inga kommentarer :