17 september 2010

An offer I couldn't refuse


Med tanke på allt trassel med tekniken i allmänhet och vår webbserver i synnerhet så tog jag fasta på erbjudandet ovan.

Inga kommentarer :