09 februari 2011

Wikileaks gillar inte läckor som går åt "fel" håll

Wikileaks koncept att läcka information - även konfidentiell sådan - och åsikten att all information ska vara öppen för alla, gäller visst inte riktigt när det bränner till kring den upphöjde Julian Assange himself. Från förundersökningen har det "läckt" ut att både Assange själv och Wikileaks svenska kontakt Johannes Wahlström uttryckt stor nervositet för att det som sägs i förhören med dem ska komma till medias kännedom.
Hoppsan!
Huruvida Assange är skyldig till de övergrepp han anklagas för överlåter jag till rätten att avgöra. Men att döma av hans aggressiva påhopp mot svenskt rättsväsende och alla antydningar om att kvinnorna är del i någon form av politisk komplott gör att jag starkt misstänker att han drabbats av rejäl hybris.

Läs mer: , DN, Svd, intressant.se

8 kommentarer :

Bengt Svensson sa...

Att allmänheten har rätt att få veta vad förtroendevalda och skatteavlönade tjänstemän har för sig kallas transparans.
Att allmänheten INTE har rätt att veta vad en privatperson har för sig i sovrummet kallas integritet.

Varje sann demokrat gillar alltså inte läckor som går åt "fel" håll.

AnnCharlott sa...

Integritet är absolut viktigt, men här handlar det om en brottsutredning och det finns regelverk för vad som är sekretessbelagt och vad som är offentligt. Men du kanske inte tycker att den här slags brott - eller misstanke därom - ska utredas.

Anonym sa...

När Assange frågade om förhörsrapporten också delas med till Expressen så var det ett välspelat kort. Eftersom han fått garantier på sekretess och det trotts allt läckte ut så fick han det svenska rättsväsendet att se ut som amatörer; ett bevis på att deras ord är inget värda. Jag hade frågat samma sak i hans situation.

Visst har han rätt, svenska rättsväsendet är ett stort skämt, vad som däremot inte är roligt är hur mycket skattemedel de lyckas bränna upp.

OldWolf sa...

Ann-Charlotte:
Nu var det inte själva rättsprocessen det handlade om, utan skillnaden mellan transparens och integritet, som Bengt Svensson påpekade.
Din kritik får du rikta mot den/de inom rättsväsendet som från dag ett började läcka till pressen

AnnCharlott sa...

OldWolf är fri att tolka Svenssons inlägg på sitt sätt och jag på mitt sätt. Huruvida Assange fått garantier på sekretess eller ej som Anonym påstår, vet jag inget om. Men som jag förstått saken så är det som refereras i media offentliga uppgifter och ingen läcka.

Bengt Svensson sa...

Så vitt jag kan förstå så har redan de uppgivna händelserna redan bedömts och avfärdats som brott av en kompetent jurist.
Så vad är det då som skall utredas? Att det kanske borde vara ett brott i alla fall? Att lagen är otillräcklig?
Jag tror att man kommit på att själva utredningen kan hanteras på ett sådant sätt så att den i sig själv blir ett kännbart straff, därav läckorna.

För övrigt har du fel i påståendet "Wikileaks koncept att läcka information", men visst kan man bli lurad av namnet. Wikileaks koncept är att publicera redan läckt information, ungefär som svensk media redan gör. Eller vad svensk media borde göra, är kanske bättre uttryckt. Nu har ju inte Wikileaks "läckt" om Linda Rosings förehavanden, så vi kan ju säga att dom kompletterar varandra.

Göran Johnson sa...

De förhör mm ur förundersökningen, ca 100 sidor, som cirkulerar på nätet, har av allt att döma läckts från JA:s engelska advokater. ”Please notice that the documents are legally priviliged information for Mr Julian Assange and nobody else.” Kanske anser dom att de talar för JA.

AnnCharlott sa...

Så fick han kanske smaka på sin egen medicin då. Och beträffande kompetenta jurister så dyker de upp lite varstans och det är inget ovanligt att deras åsikter går isär.