18 augusti 2011

Texten som föregick tavlan

Jag visste inte att Edward Munch skrev en text om sin sinnesstämning innan han målade sin berömda Skriet. Men nu vet jag det. Och jag vet att texten har tonsatts av Ketil Bjørnstad och att Kari Bremnes sjungit in den. Hon sjöng de under konserten på Gustav Adofs torg igår och det var väldigt svart och väldigt starkt.


Inga kommentarer :