12 mars 2013

Twittercensus 2013Såhär ser vi svenska twittrare ut [tycker att vi påminnger lite om Melodifestivalens logga]. Det är Intellecta som för tredje året i rad har kartlagt hur vi twittrar och visar det i denna Twittercensus. Det går att zooma in i grafen och leta efter olika personer och jag kan slå vad om att de allra flesta av oss börjar med att leta efter sitt eget namn. De olika färgerna står för indelning i olika kluster eller ämnensområden som man delat in oss i. Jag vet inte riktigt hur denna indelning gått till. Själv upptäcker jag att jag gått från att tillhöra medie- och politik-klustret till att i år tillhöra klustret för skola, pedagogik och bibliotek.

Grafen visar också att vi beter oss ungefär likadant på Twitter som vi gör IRL, vi "umgås" mest med liktänkande. Föga förvånande men kan vara värt att tänka på för dem som har en övertro på Twitter som  kanal för opinionsbildning eller som marknadsplats. Däremot tror jag att det är en bra kanal för kommunikation, som ju kräver att båda parter är intresserade av varandra. Det här gäller knappast bara Twitter, utan även andra  sociala medier. 

På svenska Twitter trendar förstås hashtaggen 

Läs mer: svd1, svd2

Inga kommentarer :